Učbeniški sklad

Upravljavka sklada: Vanja Hočevar

Pomoč pri učbeniškem skladu: Katja Židan Urek

PREDSTAVITEV DELOVANJA UČBENIŠKEGA SKLADA

ROKI ZA IZBOR UČNIH GRADIV

o    do 30. aprila: strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju za prihodnje šolsko leto seznam:

 • učbenikov za učence in dijake na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov,
 • delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka za učence 1. triade v osnovni šoli,
 • učnih sredstev, ki si namenjeni učencem ter dijakom za uporabo neposredno pri pouku,
 • učnega gradiva, ki jih zagotavljajo starši učencev in dijakov.

o    do 15. maja: ravnatelj pošlje svetu staršev v soglasje seznam učnih gradiv, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov. Svet staršev v roku 15 dni od prejema poda svoje soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva.

o    do 15. junija: šola na svoji spletni strani objavi končni seznam učnih gradiv, ki jih bo uporabljala v prihodnjem šolskem letu.

 

UČBENIŠKI SKLAD OD 1. DO 3. RAZREDA

 • MIZŠ želi razbremeniti starše nakupa učnih gradiv, zato učenci prvega triletja učna gradiva dobijo brezplačno v šoli. Učna gradiva so učbeniki iz učbeniškega sklada, delovni zvezki in samostojni delovni zvezki.
 • 2. in 3. RAZRED: učbenike iz učbeniškega sklada in delovne zvezke oz. samostojne delovne zvezke brezplačno prejmejo oz. si jih izposodijo v šoli.
 • Starši prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev kupijo le šolske potrebščine: torba, zvezki, copati, barvice … Starši se sami odločijo, kje bodo kupili šolske potrebščine. Naši seznami se bodo nahajali na spletni strani šole, poleg tega se jih pošlje tudi knjigarnam v Kamniku.
 • Za vse dodatne informacije nas pokličite na 01 830 31 44 ali pišite na vanja.hocevar@os-marijevere.si.

UČBENIŠKI SKLAD OD 4. DO 9. RAZREDA

 • Učenci od 4. do 9. razreda si učbenike izposodijo v šoli iz učbeniškega sklada, starši pa kupite delovne zvezke in šolske potrebščine.
 • UČBENIKI: Izposoja učbenikov je brezplačna. Načeloma so vsi učenci že prijavljeni na izposojo učbenikov, zato starši, ki za svojega otroka NE ŽELIJO izposoditi učbenikov v šoli, pokličejo šolsko knjižničarko (01 830 31 44) in izpolnijo obrazec o odpovedi učbenikov iz učbeniškega sklada.
 • DELOVNI IN SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZKI: Delovne zvezke in ostale potrebščine starši kupijo sami. Kamniške knjigarne prejmejo naše sezname. V primeru nejasnosti se starši lahko pred nakupom posvetujejo z razredniki, učitelji predmetov oz. s šolsko knjižničarko. Za vse dodatne informacije smo na voljo na telefonski številko 01 830 31 44 ali na elektronski naslov vanja.hocevar@os-marijevere.si.
 • Učenci morajo učbenike vrniti na koncu šolskega leta (takrat morajo vrniti v knjižnico vse izposojeno gradivo, tudi leposlovje, sicer si ne morejo izposoditi učbenikov za naslednje šolsko leto), za novo šolsko leto pa dobijo nove učbenike ob vračilu starih učbenikov oz. najpozneje v prvem tednu novega šolskega leta.

OVIJANJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

 • Ker prehajajo učbeniki iz generacije na generacijo, je potrebno nanje paziti. Nekateri učenci ne skrbijo dobro za izposojene knjige in jih uničijo že v enem samem šolskem letu, kar pomeni dodatno nepotrebno finančno breme. Zato je učbenike potrebno zaviti. Pri tem se lahko uporabi plastične ovitke, vendar samo tiste, ki se jih na knjigo natakne (ovitki, ki se prilepijo na platnico so prepovedani, saj se platnica strga, ko jih snamemo), ali pa se učbenike ovije v papir za zavijanje. Veliko knjigarn ima tudi plastične ovitke po meri ali pa kar v knjigarni zavijejo učbenike oz. delovne zvezke. Prosimo tudi, da se knjig ne ovija v samolepilne tapete, ker nekateri tega niso vešči.
 • V knjižnici že sami poskušamo oviti čim več učbenikov s samolepilnimi tapetami, da bi bili čim dlje uporabni, vendar prosimo, da se jih vseeno ovije. Nalepke z imenom in priimkom se nalepi na ovitek in ne neposredno na učbenik (tudi če so oviti s samolepilno tapeto), saj se le-te težko odstranijo in se tako poškoduje naslovnica.
 • Torej: učbenike je potrebno zaviti v navadni papir ali plastični ovitek, ki se ga ob koncu šolskega leta enostavno sname.
 • Če se učbenik izgubi ali poškoduje, se ga plača po položnici.

Odpoved učbenikov iz US; 2024-25

(Visited 143 times, 1 visits today)
Dostopnost